Beauty-Tech

Beste techniek, veilig en persoonlijk!

Beste techniek, veilig en persoonlijk!

Disclaimer

ERVAREN PROFESSIONALS | BETAALBARE BEHANDELINGEN | SFEERVOLLE PRAKTIJK

Beauty-Tech (Kamer van Koophandel: 67088813) verleent u hierbij toegang tot de website beauty-tech.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten, producten of apparatuur af te nemen.

Beauty-Tech behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Beauty-Tech spant zich in om de inhoud van onze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op onze website aangeboden diensten, producten en apparatuur worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten, producten en apparatuur kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Beauty-Tech.

In het bijzonder zijn alle prijzen op onze website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op onze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Beauty-Tech nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Beauty-Tech.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Beauty-Tech, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Beeldmateriaal
Beeldmateriaal kan afkomstig zijn van de website van Flaticon.

Testimonial icons created by Good Ware – Flaticon

Star icons created by Pixel perfect – Flaticon